Duniya ki mehfilon se ukta gaya hoon ya Rab, - adabwalay.com

Duniya ki mehfilon se ukta gaya hoon ya Rab,