Ki Muhammad se wafa tu ne toh hum tere hain - adabwalay.com

Ki Muhammad se wafa tu ne toh hum tere hain