Dil se jo baat nikalti hai asar rakhti hai - adabwalay.com

Dil se jo baat nikalti hai asar rakhti hai