Abhi ik shor-e hai-o-hoo suna hai saarbanon ne, - adabwalay.com

Abhi ik shor-e hai-o-hoo suna hai saarbanon ne,