Hai nisfay'shab wo deewana abi tak ghar nae aaya, - adabwalay.com

Hai nisfay’shab wo deewana abi tak ghar nae aaya,