Acha hai dil ke saath rahe paasban aqal, - adabwalay.com

Acha hai dil ke saath rahe paasban aqal,