Dil soz se khali hai, nigah pak nahi hai - adabwalay.com

Dil soz se khali hai, nigah pak nahi hai