Gila hai aik gali se shehar dil ki - adabwalay.com

Gila hai aik gali se shehar dil ki