Kitne aish se rehte honge, kitne itrate honge - adabwalay.com

Kitne aish se rehte honge, kitne itrate honge