Yunhi bekhayalana jurm kar gayi ho tum - adabwalay.com

Yunhi bekhayalana jurm kar gayi ho tum