Yunhi bekhayalana jurm kar gayi ho tum - adabwalay.com

Yunhi bekhayalana jurm kar gayi ho tum

Hum ko ma'aloom hai Jannat ki haqeeqat lekin - adabwalay.com

Hum ko ma’aloom hai Jannat ki haqeeqat lekin