Ab to jis tarah bhi guzar jaye koi israr zindagi se nahi - adabwalay.com

Ab to jis tarah bhi guzar jaye koi israr zindagi se nahi