Koi talluq hi na rahe, jab ke sabab bhi baqi ho, - adabwalay.com

Koi talluq hi na rahe, jab ke sabab bhi baqi ho,