Hai usey door ka safar dar-pesh, hum sambhaaley nahin sambhalte hain - adabwalay.com

Hai usey door ka safar dar-pesh, hum sambhaaley nahin sambhalte hain