Sitaron se aage jahan aur bhi hain, - adabwalay.com

Sitaron se aage jahan aur bhi hain,