Sitaron se aage jahan aur bhi hain, - adabwalay.com

Sitaron se aage jahan aur bhi hain,

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle - adabwalay.com

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle

Dil soz se khali hai, nigah pak nahi hai - adabwalay.com

Dil soz se khali hai, nigah pak nahi hai

Kahan se tune aye, Iqbal, sikhi hai yeh derveshi - adabwalay.com

Kahan se tune aye, Iqbal, sikhi hai yeh derveshi

Hum se pehle tha ajab tere jahan ka manzar - adabwalay.com

Hum se pehle tha ajab tere jahan ka manzar

Hum ko jamiat-e-khatir ye pareshani thi - adabwalay.com

Hum ko jamiat-e-khatir ye pareshani thi

Thi to maujood azal se hi teri zaat-e-qadim - adabwalay.com

Thi to maujood azal se hi teri zaat-e-qadim

Saaz-e-khamosh hain, faryad se maamoor hain hum - adabwalay.com

Saaz-e-khamosh hain, faryad se maamoor hain hum

Naale bulbul ke sunoon, aur hama tan gosh rahun - adabwalay.com

Naale bulbul ke sunoon, aur hama tan gosh rahun

Kiya gaya hai ghulami mein mubtala tujhko - adabwalay.com

Kiya gaya hai ghulami mein mubtala tujhko