Hai nisfay'shab wo deewana abi tak ghar nae aaya, - adabwalay.com

Hai nisfay’shab wo deewana abi tak ghar nae aaya,

Abhi ik shor-e hai-o-hoo suna hai saarbanon ne, - adabwalay.com

Abhi ik shor-e hai-o-hoo suna hai saarbanon ne,

Hamaare shauq ke aasuda-o-khush-haal hone tak - adabwalay.com

Hamaare shauq ke aasuda-o-khush-haal hone tak

Na tu zameen ke liye hai na aasmaan ke liye - adabwalay.com

Na tu zameen ke liye hai na aasmaan ke liye

Dil se jo baat nikalti hai asar rakhti hai - adabwalay.com

Dil se jo baat nikalti hai asar rakhti hai

Ki Muhammad se wafa tu ne toh hum tere hain - adabwalay.com

Ki Muhammad se wafa tu ne toh hum tere hain

Hazaron saal Nargis apni be noori pe roti hai - adabwalay.com

Hazaron saal Nargis apni be noori pe roti hai

Dhoondta phirta hoon main 'Iqbal' apne aap ko - adabwalay.com

Dhoondta phirta hoon main ‘Iqbal’ apne aap ko

Nawayi'n nikhaten aasooda chehre, dil nashi'n rishte - adabwalay.com

Nawayi’n nikhaten aasooda chehre, dil nashi’n rishte

Hai mohabbat hayat ki lazzat, warna kuch lazzat-e-hayat nahi - adabwalay.com

Hai mohabbat hayat ki lazzat, warna kuch lazzat-e-hayat nahi