Dil us ke rubaru hai aur gum-sum, - adabwalay.com

Dil us ke rubaru hai aur gum-sum,

Hai seene mein ajab ek shor barpa, - adabwalay.com

Hai seene mein ajab ek shor barpa,

Duniya ki mehfilon se ukta gaya hoon ya Rab, - adabwalay.com

Duniya ki mehfilon se ukta gaya hoon ya Rab,

Faqt nigah se hota hai faisla dil ka, - adabwalay.com

Faqt nigah se hota hai faisla dil ka,

Acha hai dil ke saath rahe paasban aqal, - adabwalay.com

Acha hai dil ke saath rahe paasban aqal,

Tere ishq ki inteha chahta hoon, - adabwalay.com

Tere ishq ki inteha chahta hoon,

Mana ke teri deed ke qabil nahin hun main, - adabwalay.com

Mana ke teri deed ke qabil nahin hun main,

Sitaron se aage jahan aur bhi hain, - adabwalay.com

Sitaron se aage jahan aur bhi hain,

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle - adabwalay.com

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle

Jo in rozon mera gham hai, woh yeh hai - adabwalay.com

Jo in rozon mera gham hai, woh yeh hai